„МОЈАТА УСПЕШНА ПРИКАЗНА“ со Виктор Мизо

Повеќе...

НОВИ 2 СТИПЕНДИИ ОД КРОМБЕРГ И ШУБЕРТ ДОО МАКЕДОНИЈА ЗА СТУДЕНТИТЕ НА УКЛО

Повеќе...

ПОВИК ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ СТИПЕНДИИ

Повеќе...

ПОВИК ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ СТИПЕНДИИ ОД ПРОГРАМАТА ЛОСТ

Повеќе...

НОВИ 2 СТИПЕНДИИ ЗА СТУДЕНТИТЕ НА УКЛО

Повеќе...

SMART START ПРОГРАМА НА МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ

Повеќе...

ИСКОРИСТЕТЕЈА МОЖНОСТА И БИДЕТЕ СТИПЕНДИСТ НА ЕВН МАКЕДОНИЈА

Во рамките на соработката помеѓу Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола која се реализира преку Центарот за Кариера, Алумни и Доживотно
учење со ЕВН Македонија, се отвора повик за доделување на стипендија за студентите од електротехничкиот отсек при Технички факултет-Битола, во
насока  на професионално усовршување на млади.
Потребните материјали можете да ги најдете на следните линкови:

УСПЕШНА СОРАБОТКА

Повеќе...

УКЛО со поддршка на локалната економија и развој на Универзитетска летна пракса

Повеќе...

УКЛО со ФИТР ќе го потикнува студентското претприемништво и иницијативност

Повеќе...

ОД БИЗНИСОТ ЗА УКЛО 1

Повеќе...

ОД БИЗНИСОТ ЗА УКЛО 2

Повеќе...

КОНКУРС ЗА СТИПЕНДИИ - ЛОСТ

Конкурс.

ЗАКОН ЗА ПРАКТИКАНСТВО И МЕРКИ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ

Повеќе...

Поинтензивна соработка на УКЛО со Министерството за правда

Повеќе...

ПРОДОЛЖЕНА СОРАБОТКА СО ЕВН МАКЕДОНИЈА

Повеќе...

ПОТПИШАН МЕМОРАНДУМ ЗА СОРАБОТКА СО ТАСК ФОРЦ БПО

Повеќе.

повеќе

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ СТИПЕНДИЈА ТОМА ФИЛА

Повеќе...

УКЛО ја интензивира соработката со Центарот за управување со кризи

Повеќе...

Продолжува добрата соработка на УКЛО со Националната агенција

Повеќе...

Се унапредува работата на Психолошкото советувалиште на УКЛО

Повеќе...

ДОДЕЛЕНИ ТРИ НОВИ СТИПЕНДИИ ОД ЕВН МАКЕДОНИЈА ЗА СТУДЕНТИТЕ НА УКЛО

Повеќе...

За студентите на УКЛО ИТ хаб и Битола старт-ап центар за кариера на ФИКТ

Повеќе...

УКЛО се вклучува во програмата „Локални партнерства за вработување“

Повеќе...

ПОВИК за аплицирање за мобилност во рамките на ERASMUS+ Програмата Академска 2020/2021

Повеќе...

Повторно доделени стипендии од компанијата КРОМБЕРГ & ШУБЕРТ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Битола

Повеќе...

ИСКОРИСТЕТЕ ЈА МОЖНОСТА, И БИДЕТЕ СТИПЕНДИСТ НА ЕВН МАКЕДОНИЈА

Повеќе...


Scroll to Top