Програми, стипендии, грантови

Fulbright стипендии

Амбасадата на САД во Скопје информира за нов, отворен повик за аплицирање во рамките на Fulbright програмата (Fulbright Scholar Program: https://mk.usembassy.gov/fulbright-national-archives-heritage-science-fellowship/ со краен рок за аплицирање 15 октомври 2021 и  

Fulbright National Archives Heritage Science Fellowship: https://mk.usembassy.gov/the-fulbright-scholar-competition-for-the-2022-2023-academic-year-is-now-open/), со краен рок за аплицирање 1 ноември 2021.

Исто така тука е и можноста за едногодишни престои во САД и во рамките на Community Solutions програмата за развивање лидерски способности за заинтересирани лица помеѓу 25 и 38 години со претходно искуство во активности за развој на заедницата. Повеќе инфо на: https://bit.ly/3zjs5H8. Краен рок за поднесување апликации: 27 октомври 2021

 

Летна школа за право на бегалците и миграција 2021: Бегалците, миграциите и „новото нормално“

Центарот за право на бегалците и миграција при Правниот факултет Јустинијан Први, УКИМ, во соработка со Претставништвото на УНХЦР во Република Северна Македонија и Меѓународниот институт за хуманитарно право од Санремо, Италија организираат Летна школа за право на бегалците и миграција во контекстот на т.н. „ново нормално“. Предавачи на Школата се еминентни академски кадри со меѓународно и обемно практично искуство стекнато низ настани во бројни земји ширум светот, додека пак на Школата се очекуваат да се пријават заинтересирани студенти од трите циклуси на правните студии, како и сите останати што би сакале да се запознаат со темите од интерес.

 

Летната школа, чијшто работен јазик е англиски, ќе се реализира online, преку zoom платформата, во периодот од 23 до 26 август 2021.

 

Детални информации за Програмата, како и пријавниот формулар (краен рок за пријавување: 17 август 2021) се достапни на web страната на Школата https://refugeelaw.mk/en/summer-school-2021/ , но и преку е-mail комуникација на lawclinicrefugees@gmail.com

 

 

BAYHOST Грантови за летни школи за 2021

Можност за аплицирање за грантови за учество на летни школи за студенти и млади истражувачи одЦентрална и Југоисточна Европа во организација на баварски или источноевропски високообразовниинституции, во текот на летниот период 2021 година. Програмата овозможува аплицирање за ситедисциплини, додека грантот обезбедува покривање на сите трошоци на курсевите. Процесот за аплицирање еотворен и без краен рок, сé до исцрпување на можностите.

Повеќе информации може да се најдат на официјалната веб страница на BAYHOST програмата: https://www.uni-regensburg.de/bayhost/english-1/summer-school-program/index.html

 

Меѓународен повик за проекти “AUF – COVID – 19.2”

Агенцијата на универзитети од француското говорно подрачје, со буџет од 1 000 000 евра, ќе финансира истражувачки проекти и/или студии посветени на анализа на последиците од здравствената криза и предлагање иновативни решенија во областа на здравството, науката и технологијата, како и во областите од хуманистички, економски и општествени науки.


COST Билтен – април 2021

Најнови информации и настани за COST Акциите, достапни на сл.линк:

 

MOPGA стипендии за студенти на докторски студии и за пост-докторски истражувања

Министерството за Европа и надворешни работи, во соработка со Министерството за високо образование, наука и иновации на Франција, објавија конкурс за стипендии во рамките на програмата MOPGA (Make Our Planet Green Again), за млади докторанти и пост докторанти кои сакаат да ги спроведат своите истражувања во Франција.

Програмата опфаќа повеќе научни теми: медицина, ветеринарна медицина, агрономија, екологија, социологија, географија, итн.

Повеќе информации може да најдете на следниов линк:

 
COST Билтен - февруари 2021
Најнови информации и настани за COST Акциите, се достапни на сл.линк:

 

Можност за докторски студии на УниКатанео, Италија

Универзитетот Катанео во Италија информира за можноста за докторски студии во областа Менаџмент, Финансии и Сметководство и нуди стипендии за истите.

Официјалниот повик ќе биде објавен наскоро, а детални информации за програмата се достапни на http://www.liuc.it/corsi-di-laurea/dottorato-di-ricerca/

 

СОЅТ Билтен - јануари 2021

Најнови информации за COST Акциите, достапни на сл.линк:

http://qopg.mjt.lu/nl2/qopg/mij8r.html?m=AUsAACBXV4sAAcrSdSgAAAH80AAAAAAF-KUAAIleAAoK7QBgFBsKwiIYmZRNQxSWWVuKf8CbVgAJjyM&b=ce74cec2&e=60d6945c&x=_Qrsd9fTuvzevOtRD3eaygAeXHRkdoyo-klJAG6VB6Q

 

Програми на Католичкиот универзитет во Лил – Франција

Католичкиот универзитет во Лил (Université Catholique de Lille) информира за неколку академски настани што ги нуди на интернационалните студенти:

1. Летната програма на Европа 2021 (2021 European Summer Program), за своето 20, јубилејно издание, ја отвора можноста за регистрација на 1 февруари 2021 (понеделник) на линкот за online пријавување: https://www.service4mobility.com/europe/BewerbungServlet?identifier=LILLE11&kz_bew_pers=S&kz_bew_art=IN&aust_prog=LILLE_PROG&sprache=en&utm_source=Sarbacane&utm_medium=email&utm_campaign=[Copie]%20LILLE%20Programs%20Newsletter%20#18 , каде што пријавените ќе можат да ги следт сите објави во врска со Програмата. Сé до овој миг планирано е физичко присуство, меѓутоа доколку се случи префрлување на содржините на Програмата на некоја online платформа, пријавените ќе бидат навремено информирани (LILLE European Summer Program | Université Catholique de Lille LILLE European Summer Program (univ-catholille.fr).

2. Во сабота, 30 јануари 2021, Université Catholique de Lille ве поканува на виртуелен Отворен ден со можност за пријавување и следење online конференции поврзани со конкрените факултети и школи во состав на Универзитетот и нивната понуда за странските студенти (линк на настанот https://www.jpovirtuelle.univ-catholille.fr/?utm_source=Sarbacane&utm_medium=email&utm_campaign=[Copie]%20LILLE%20Programs%20Newsletter%20#18).

 

BAYHOST стипендии за изучување германски јазик

Студенти и млади академски кадри, со средно ниво на познавање на германскиот јазик (најмалку В1 ниво според европската референтна рамка на јазиците) имаат можност да се пријават за стипендии за посетување летни курсеви за изучување германски јазик на Баварскиот академски центар за Централна, Источна и Југоисточна Европа (BAYHOST) со краен рок до 23 март 2021.

Во зависност од ситуацијата со пандемијата, дополнително ќе се одреди кои курсеви ќе се изведуваат на универзитетите во Баварија во текот на 2021 година, а кои ќе бидат online организирани.

Дополнителни информации може да се најдат на website и BAYHOST facebook profile

СОЅТ Билтен - декември 2020

Најнови информации и настани за COST Акциите, достапни на следниот линк.

 

COST Билтен- јули 2020

Настани и најнови информации за COST Акциите на следниот линк.  

 

ОТВОРЕНИ ПОВИЦИ во рамки на Програмата Хоризонти2020

Повеќе: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=submissionStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState

 

COST Билтен-јуни 2020

Најнови информации за COST Акциите и COVID-19 во специјалното издание на COST Билтенот од јуни 2020, и тоа на сл.линк:

http://qopg.mjt.lu/nl2/qopg/mi2oz.html?m=AMUAAHglStUAAcrEd0AAAAH80AAAAAAF-KUAAIleAAoK7QBe-13_LGHJIbOmQ6yojnP3Kdr-CwAJjyM&b=577e379e&e=7d872b31&x=_Qrsd9fTuvzevOtRD3eaygAeXHRkdoyo-klJAG6VB6Q


Scroll to Top