Меѓународни конференции

Трета меѓународна конференција од област сообраќај и транспорт

Повеќе.


ICERI 2020

Во периодот од 09 до 11 ноември 2020, во Севиља, Шпанија ќе се одржи 13-та Годишна меѓународна конференција за образование, истражување и иновации (ICERI2020). 

Повеќе информации: http://iated.org/iceri

Апстрактите се доставуваат on-line: http://iated.org/iceri/online_submission и тоа најдоцна до 16/07/2020 г.

повеќе


Scroll to Top