Проектна соработка

Правилник за реализација на проекти

Процедура за поддршка и реализација на проекти

Проектна соработка - тековни проекти

Проектна соработка - архива

_________________________________________________________

CEEPUS /Централно-европска програма за размена во универзитетските студии

 

Ова е програма за размена на студенти (на додипломски и постдипломски студии) и за поддршка на мобилноста на наставниот кадар со цел да се промовира соработката односно создавањето на мрежи на  универзитети.
CEEPUS договорот е склучен во Будимпешта во 1993 година, а седиштето на централната  CEEPUS канцеларија е во Виена од каде се координира работата на националните  CEEPUS канцеларии задолжени за спроведување на програмата на национално ниво.

Цели на   CEEPUS II програмата
· Придонес кон јакнењето на Европа и Европскиот високообразовен простор (EHEA)
·Користење на регионалната академска мобилност како стратешка алатка за имплементација на Болоњскиот процес
·Овозможување соработка во Југоисточна Европа

Договорните страни ја развиваат и поддржуваат Централно-европската универзитетска мрежа којашто ја сочинуваат бројни индивидуални мрежи. Целта на мрежата е да се промовира академската мобилност , посебно мобилност на студентите  во централна Европа, како и поттикнување на соработката и развивањето на заеднички програми  (joint programmes), врз основа на кои се доделуваат двојни или заеднички дипломи..
Во рамките на CEEPUS II се реализираат повеќе видови активности: воспоставување и функционирање на  мрежи, интензивни курсеви и студентски екскурзии
Во програмата учествуваат: Албанија, Австрија, Босна и Херцеговина, Бугарија, Хрватска, Чешка, Унгарија, Македонија, Полска, Румунија, Србија, Црна Гора, Словачка, Словенија .
Министерството за образование е надлежно за спроведување на  CEEPUS програмата во  Македонија.
 
 _________________________________________________________
 
Од пролетта 2010 година на студентите на УКЛО им е достапна единствената база на податоци за стипендии и грантови наменети за Западен Балкан Scholarships for Western Balkans  и тоа на веб страницата  www.s4wb.eu развиена од страна на СПАРК, а финансирана од Белгиската Фондација на кралот Бодуен (KBF).
S4WB нуди едноставен пристап до деталните информации за широк спектар на стипендии за бачелор, мастер и докторски студии и тоа во 17 области на студирање во триесет и три европски држави.

Scroll to Top